Melding

Offerfeest


Feestdagen zijn dagen van vreugde en blijdschap. Wil iemand echt genieten van feestdagen dan zal zijn gemoedstoestand in volledige rust en de omgeving waarin hij leeft vredig moeten zijn.

Tijdens het offerfeest slachten de moslims een schaap, geit, vee of kameel die aan bepaalde eisen voldoet. Natuurlijk kunnen veel Palestijnen het niet betalen. Met de hulp van gulle giften slachtte de Stichting Kudüs Vakfi ritueel schapen en runderen en verdeelde ze onder de Palestijnen. Vooral vluchtelingen in Palestina, de vluchtelingenkampen, waar het leven ondraaglijk is, zijn afhankelijk van deze donaties uit het buitenland.

“Waarlijk, Wij hebben jou de overvloed geschonken. Verricht daarom de Salaat voor jou Heer en offer.” (soerah Al Kautsar 1,2)

Het offeren is een uiting van nabijheid tot Allah en opofferingsgezindheid. Deze betekenis bereikte haar hoogtepunt in het verhaal van profeet Ibrahiem (vzmh) en zijn zoon Ismaël (vzmh). Deze opofferingsgezindheid en nabijheid is in de Islam geïntegreerd tot solidariteit en onderlinge steun en is een gezegend gebedsvorm geworden.

Echter, wil dit gebedsvorm gezegend zijn dan is het noodzakelijk dat behoeftigen hier baat bij hebben. Degenen die in Europa woonachtig zijn, beschikken over voldoende financiële middelen en hun offer versturen naar plaatsen waar een grote concentratie behoeftige moslims zijn, proberen zo goed als mogelijk te voldoen aan genoemde betekenis. Palestina is één van de gebieden waar een grote concentratie noodlijdende moslims verblijven. Dientengevolge organiseert stichting Kudüs Vakfı elk jaar een campagne tijdens het Offerfeest, bepaald de kosten van een offerdier en verdeelt op verzoek van degenen die dit willen, middels een volmacht, al het vlees onder behoeftigen die op het heilig Palestijns grondgebied verblijven.

Feestdagen zijn dagen van vreugde en blijdschap. Wil iemand echt genieten van feestdagen dan zal zijn gemoedstoestand in volledige rust en de omgeving waarin hij leeft vredig moeten zijn. De omstandigheden in Palestina kennen wij allen. Het is erg moeilijk voor de mensen die daar wonen om volop te genieten van feestdagen. Als wij iets voor hen zouden kunnen doen, dan zouden wij er voor kunnen zorgen dat zij op z’n mist tijdens feestdagen hun leed enigszins vergeten. Daarom stelt stichting Kudüs Vakfı speciale pakketjes samen die op Palestijns grondgebied aan behoeftigen worden verspreid. Daar deze pakketjes hen doet denken aan feestdagen en tot blijdschap leidt, zijn deze pakketjes bijzonder nuttig. Natuurlijk worden deze pakketjes samengesteld dankzij de bijdrage van vrijgevige mensen. Ook u kunt een wees of weduwe verblijden met uw bijdrage.