Melding

Hulp Aan Weeskinderen

Hulp aan weeskinderen

“Heeft Hij jou niet als wees gevonden en jou in bescherming genomen. En Hij heeft jou dwalend gevonden en jou geleid. En Hij heeft jou behoeftig gevonden en rijk gemaakt. Wat de wees betreft: beledig hem niet. En wat de bedelaar betreft: wijs hem niet af.” (Soerah Ad Dhoeha)

“Weet jij wie degene is die (de Dag van het Oordeel loochent? Dat is degene die de wees wegduwt” (soerah el Maa’oen 1,2)

“En zij geven het voedsel waarvan zij houden aan de arme, de wees en de gevangene.” (soerah el-Insaan, 8).

Sinds de oprichting van stichting Kudüs Vakfı heeft zij prioriteit gegeven aan de zorg voor en onderhoud van weeskinderen vanwie het aantal met de dag toeneemt. De stichting heeft altijd prioriteit gegeven aan het project met betrekking tot het onderhoud van weeskinderen. Zij doet veel moeite om mensen te vinden die de zorg van tienduizenden weeskinderen die de aandacht van een vader en een zorgeloos bestaan ontberen, op zich nemen.

Stichting Kudüs Vakfı past een garantstellingsprogramma toe ten behoeve van weeskinderen. De garantstelling houdt in dat de garantsteller elke maand, structureel, een bepaald bedrag overmaakt ten behoeve van een weeskind. De garantstelling is voor een periode van minimaal 6 maanden. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de garansteller zelf. Dit bedrag moet tenminste voldoende zijn om te voorzien in de primaire levenshoeften zoals eten, drinken, gezondheid, onderdak etc. van een weeskind.

Naast de structurele garangstelling is er een fonds samengesteld ten behoeve van weeskinderen om bij tijd en wijle hulppakketten uit te delen en te voorzien in hun levensbehoeften. Eenieder die dat wil kan zijn bijdrage leveren aan deze fonds.

Verder worden er campagnes georganiseerd om tijdens feestdagen, schoolperiodes en bijzondere dagen cadeaus uit te kunnen delen aan weeskinderen. Door uw bijdrage te leveren aan dit soort campagnes kunt u de weeskinderen verblijden en hen vreugdevolle momenten bieden.