Melding

Voedselpakketen

“Was hij maar over de drempel gestapt! En wat doet jou weten wat de drempel is? Het vrijlaten van een slaaf. Of het geven van voedsel op een dag van hongersnood. Aan een verwante wees. Of aan een arme behoeftige.” ( soerah Al-Balad 11-16)

Voedsel tot je nemen is de voorwaarde om in leven te blijven. Daarom hecht de islam veel waarde aan het bestrijden van honger en voedseltekorten. In de koran beschrijft Allah (swt) de eigenschappen van goede moslims. Daarin staat o.a. het volgende:

“En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan de arme. En een wees en een gevangene. (Zij zeiden: ) Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank. Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, Huiveringwekkende Dag.” (soerah Al- Insaan 8-10)

Profeet Mohammed (vzmh) zegt: “Iemand die met een volle maag slaapt terwijl zijn buren honger lijden, is niet één van ons.”

In de islam geldt als boetedoening voor sommige fouten en zondes het voeden van één of meerdere behoeftigen. Hieruit blijkt dat de islam veel waarde hecht aan het bestrijden van voedseltekorten. Gelet op het feit dat, ondanks de technologische ontwikkelingen in ons tijdperk er nog steeds sprake is van ernstige voedseltekorten en hongersnood, is het goed te begrijpen waarom de islam er zoveel aandacht aan besteedt. Eén van de plaatsen waar sprake is van ernstige voedseltekorten is Palestina. Dit is het gevolg van het feit dat het Palestijnse volk aan de ene kant al een eeuw lang ernstig wordt onderdrukt en aan de andere kant verstoten is van enige humanitaire hulp als gevolg van de belegering in met name de Gazastrook. Het is noodzakelijk dat deze mensen hulp krijgen.

Stichting Kudüs Vakfı stelt voedselpakketten met essentiële voedingsmiddelen samen die worden uitgedeeld aan noodlijdende gezinnen. Degenen die een noodlijdend gezin op zijn minst voor een maand wilt voorzien van essentiële voedingsmiddelen kunnen contact opnemen met onze organisatie en een voedselpakket laten samenstellen.