Melding

Een Boom Planten

Palestina is feitelijk een gezegend gebied. Dit zien we aan de vele bomen die er groeien, de veelzijdigheid aan producten die er zijn en het vruchtbare land dat er is. De olijfboom die in de koran bij naam wordt genoemd en het symbool is van overvloed, is overvloedig aanwezig in.

“Wij zenden water uit de hemel neer in bepaalde hoeveelheid en Wij doen deze in de aarde blijven en voorzeker zijn Wij ook in staat die weer weg te nemen. En Wij brengen daarmede tuinen van dadelpalmen en wijnstokken voor u voort, waarvan je overvloedig fruit hebt; en je eet daarvan. En Wij brengen een boom voort die groeit uit de berg Sinaï: deze brengt olie en een saus voort voor hen die het willen nuttigen.” (soerah el- Mominoen, 18-20).

“En graan daaruit doen groeien. Ook druiven en groenten, en de olijfboom en de dadelpalm. En tuinen, dicht beplant. En vruchten en weiden. Voorziening voor u en uw vee!” (soera Abasa, 27-32).

“En Wij zenden water vol zegeningen uit de hemel neder en Wij brengen daarmee tuinen en graan voort waarvan kan worden geoogst. En hoge palmbomen met bloeikolven over elkander gegroeid.” (soera Qaaf, 9-10).

Palestina is feitelijk een gezegend gebied. Dit zien we aan de vele bomen die er groeien, de veelzijdigheid aan producten die er zijn en het vruchtbare land dat er is. De olijfboom die in de koran bij naam wordt genoemd en het symbool is van overvloed, is overvloedig aanwezig in Palestina. Het is een boom die het meest groeit in dat gebied. De olijf is de bron van inkomst voor de meeste Palestijnen die zich met landbouw bezighouden. Ook de bomen van de Palestijnen worden helaas niet met rust gelaten. De bomen die uit de grond worden gerukt, de vernietiging van land, de moeilijkheden die de scheidingswand met zich meebrengt, de schaarste aan waterbronnen en de benarde werkomstandigheden zijn ook problemen waar de Palestijnen mee te kampen hebben.

Stichting Kudüs Vakfı organiseert in samenwerking met andere hulpinstanties die Palestina de helpende hand bieden, campagnes om de bomen die uit de grond zijn gerukt terug te plaatsen en jonge bomen te planten om het land weer levendig te maken. Dat deze jonge bomen in zeer korte tijd uitgroeien tot volgroeide bomen is ook een teken dat Palestina een gezegend gebied is. Het zijn vooral de olijfbomen die binnen twee jaar uitgroeien tot volgroeide bomen en vruchten dragen. Het moet niet worden vergeten dat de mens leeft dankzij land en land dankzij bomen. Het is essentieel dat de bomen in Palestina worden beschermd en de vernietigde gebieden opnieuw worden beplant zodat het land in Palestina en de Palestijnen in leven blijven.