Melding

Geneeskundige Hulp

“En Die mij voedsel en drank geeft. En Die mij geneest wanneer ik ziek ben.” (soerah asj-Sjoaraa, 79-80).

Gezondheidszorg is uitermate belangrijk in het leven van een mens. Daarom zegt men dat alles afhankelijk is van gezondheid. Zo zei Soleiman de Prachtlievende dit gedicht: “Onder het volk is er niets dat meer geëerd wordt dan een rijk; Er is geen rijk in het universum zoals een vleugje gezondheid.” In Palestina, waar tienduizenden mensen gewond raken en er elke dag nieuwe gewonden bijkomen, is een goede gezondheidzorg van essentieel belang. Stichting Kudüs Vakfı heeft ook voor degenen die op dit vlak hun steentje willen bijdragen projecten ontwikkeld. Eén van de projecten is dat dat er nieuwe gezondheidscentra worden opgericht. De huidige gezondheidscentra voldoen namelijk niet aan de vraag. Ook zijn er andere projecten zoals de verzorging van gewonden, het uitdelen van medicatie voor behoeftige gezinnen en het toerusten van gezondheidscentra met de nodige middelen.

Honderden mensen zijn omgekomen omdat de bewoners van de Gaza de nodige gezondheidszorg moeten ontberen vanwege de opgelegde sancties en de belegering. Zo werden sommigen verboden het gebied te verlaten terwijl ze behoefte hadden aan een behandeling en medicijnen en apparatuur ten behoeve van de gezondheidszorg niet werden toegestaan in het gebied, waardoor zij zijn omgekomen. Het is belangrijk dat de mensheid niet stilzwijgend toekijkt terwijl deze onderdrukking voortduurt. Er moet alles aan gedaan worden om de obstakels die in de weg staan voor een goede gezondheidszorg te verwijderen. Solidariteit en steun die geboden wordt om de mensen die belegerd zijn, te voorzien van gezondheidszorg, medicatie en de benodigde geneeskundige apparatuur, zullen hun vruchten afwerpen. Solidariteit zal de obstakels die in de weg staan, doen verdwijen.

Het belang van goede gezondheidszorg wordt nog duidelijker wanneer we zelf een beetje moeten kampen met onze gezondheid of te maken krijgen met een ziekte. Wij moeten niet vergeten dat gezondheid, waar we veel aan hechten, ook erg belangrijk is voor onze broeders en zusters die onterecht worden belegerd in Palestina. Wij moeten ons uiterste best doen om hen te voorzien van goede gezondheidszorg.