Melding

Het belang van Palestijns grondgebied komt voort uit zijn historische betekenis en de strategische ligging. Palestina heeft een bijzondere betekenis voor de geopenbaarde religies. Dit heeft aan de ene kant te maken met het feit dat veel boodschappers daar hebben geleefd of een deel van hun leven daar hebben doorgebracht. Aan de andere kant heeft dit te maken met het feit dat Allah (swt) dit grondgebied heilig heeft verklaard.