Melding

Allah de Verheve zegt het volgende in de heilige koran: “Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee (Al-Aqsamoskee) welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.” (soerah al-Israa, 1). “En Wij redden hem (Ibrahiem) en Lot en voerden hen naar het land dat Wij zegenden voor alle volkeren.” (soerah al-Anmbi’jaa, 71). “En Wij maakten de geweldige wind aan Salomo onderdanig. Deze blies om zijnentwille in de richting van het land dat Wij hadden gezegend. En Wij bezitten kennis van alle dingen.” (soerah al-Anmbi’jaa, 81).