Melding

Zoals uit de cijfers die wij in het deel ‘Palestina in cijfers’ hebben beschreven blijkt, is 2/3 deel van de totale Palestijnse bevolking vluchteling. Dat wil zeggen dat van de 10 miljoen Palestijnen er meer dan 6,5 miljoen een leven leidt als vluchteling. Van dit aantal verblijven er 5 miljoen buiten Palestina en de overigen zijn noodgedwongen vluchteling binnen de grenzen van Palestina. De vluchtelingenrealiteit toont de onjuistheid aan van de twee beweringen die Israël als propagandamiddel gebruikt om de publieke opinie op wereldniveau te misleiden. Eén van de beweringen die wordt gebruikt om de publieke opinie in de islamitische wereld te misleiden, is dat de Palestijnen hun grondgebied hebben verkocht.