Melding

Het grootste onrecht ten aanzien van de Westelijke Jordaanoever is de ‘muur van de schande’ waarvan de bouw nagenoeg gereed is. De reden waarom Israël op zijn gemak deze muur kan bouwen is het stilzwijgen van de rest van de wereld. Er zijn momenten geweest waarin protesten te horen waren tegen de bouw van deze muur en dat het indruisde tegen de rechten van de mens, maar er is nimmer actie ondernomen om de bouw ervan te stoppen. Er is niets gedaan om de bouw te verhinderen.

Het is onbegrijpelijk dat de beschaafde wereld stilzwijgend toekijkt naar de bouw van de ‘muur van de schande’ op Palestijns grondgebied, terwijl in dezelfde beschaafde wereld de Berlijnse muur jarenlang gespreksonderwerp was, werd betiteld als ‘muur van de schande’ en de vernietiging ervan een belangrijke gebeurtenis wordt beschouwd.