Melding

ANBI

Stg. Kudus Vakfi is in het bezit van een ANBI-status(Algemeen nut beogende instelling) Dat betekend dat u uw gift aan Kudus Vakfi kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan voorwaarden van de belastingdienst.

Financiele gegevens
Fiscaal nummer: 812469021
IBAN: NL12 INGB 0009 6324 86
BIC: INGBNL2A


De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Secretaris: A. Nasser

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Downloads Publicatiebalan + Staat van Baten & Lasten 2021