Mesaj

Projelerimiz

ProjelerimizFilistin’de yaflayan kardefllerinin çektiği ızdırabı, karflı karflıya oldukları zorlukları görüp de onlara yardım eli uzatmak isteyen pek çok gönüllünün olduğuna inanıyoruz. Bu gönüllülerin yardımlarını o kardefllerine iletebilmeleri için bir yardım köprüsüne ihtiyaçlarının olduğunu da biliyoruz. Kudüs Vakfı da o gönüllülerin yardımlarının Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için kurulmufl bir yardım köprüsüdür. Bu itibarla Kudüs Vakfı hayır sahiplerinin Filistin’e uzatan yardım elleri gibidir.