Mesaj

Kurban KampanyasıBayramlar neşe ve sevinç günleridir. Ama bir insanın bayramlardan anlamına uygun bir haz alabilmesi için gönlünün rahat, içinde bulunduğu ortamın huzurlu olması gerekir.

“Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser suresi, 1-2)

Kurban kesme Allah’a yakınlığın ve Allah için gösterilecek fedakârlığın bir ifadesidir. Bu mana Hz. İbrahim (a.s.) ve onun oğlu İsmail (a.s.)’de zirveye tırmanmıfltır. Bu fedakârlık ve yakınlık manası İslam’da dayanıflma ve yardımlaflma manasıyla bütünlefltirilerek kutsal bir ibadet haline getirilmifltir. Ancak bu kutsal ibadetin anlamına uygun bir flekilde yerine getirilmifl olması için ondan ihtiyaç sahiplerinin mutlaka faydalandırılması gerekir. Avrupa’da maddi durumları iyi olanlar kurbanlarını yoksul Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde kestirerek söz konusu manaya en uygun olanı yapmaya çalıflmaktadırlar. Filistin ise ihtiyaç sahiplerinin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Bu sebeple Kudüs Vakfı her yıl kurban kampanyaları düzenlemekte, Filistin için kurban bedelleri belirlemekte ve isteyenler adına, vekâletlerini alarak kutsal Filistin topraklarında, etlerinin tamamı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurbanlar kestirmektedir.

Bayramlar nefle ve sevinç günleridir. Ama bir insanın bayramlardan anlamına uygun bir haz alabilmesi için gönlünün rahat, içinde bulunduğu ortamın huzurlu olması gerekir. Filistin topraklarına hâkim flartları hepimiz biliyoruz. Bu flartlarda yasayan insanların bayramlardan anlamına uygun bir haz ve tat almaları oldukça zordur. Bizler en azından onların biraz yüzlerini güldürecek bir fleyler yapabilirsek belki hiç olmazsa bayramlarda acılarını kısmen unutmalarını, bayramları kısmen yaflamalarını sağlayabiliriz. İste bu amaçla Kudüs Vakfı bayramlara özel hediye paketleri hazırlayarak, Filistin topraklarındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Bu hediye paketleri onlara bayramı hatırlatma ve kısmen de olsa bayram sevinci yaflatma açısından büyük yarar sağlamaktadır. Tabii bu paketler hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanıp dağıtılıyor. Sizler de bir hediye paketi aldırarak, bir bayramda, bir yetim çocuğun, bir dul annenin yüzünü güldürebilirsiniz.