Mesaj

Gıda Yardımı

“Fakat o sarp yokuflu aflmaya giriflmedi. Sen sarp yokuflun ne olduğunu bilir misin? Bir köle azad etmektir. Yahut açlığın olduğu bir günde doyurmaktır: Yakınlığı olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu.” (Beled suresi, 11-16)

İslam’da bazı hataların cezası, birtakım günâhların keffareti bir ya da daha fazla yoksulun karnının doyurulmasıdır. Bu da açlık ve gıda yetersizliği sorununun çözümüne İslâm’ın büyük önem vermesinden ileri gelmektedir.

Günümüzde bütün teknolojik geliflmelere rağmen açlık ve gıda yetersizliği sorununun insanlığın karflı karflıya olduğu en büyük sorunlardan bir olması İslâm’ın bu konuya önem ve öncelik vermesinin ne derece anlamlı olduğunu gösteriyor.

Dünyada gıda yetersizliği problemini en ciddi flekilde yaflayan bölgelerden biri de Filistin’dir. Çünkü Filistin halkı bir asırdan beridir ciddi baskılarla karflı karflıya olduğu gibi son zamanlarda özellikle Gazze bölgesine uygulanan abluka sebebiyle insani yardım ve destek alması bile engellenmifltir. Artık bu engellerin aflılması ve mağdur durumdaki insanlara el uzatılması gerekir.

Kudüs Vakfı, Filistin halkına gıda yardımı kampanyaları düzenleyerek o insanlara zorunlu gıda maddelerini içeren paketler hazırlamakta ve bu paketleri ihtiyaç içindeki ailelere dağıtmaktadır. İsteyenler vakfımızla irtibata geçerek bu paketlerden bir tanesini doldurabilir ve böylece ilgiye muhtaç, yoksul bir ailenin en azından bir aylık zorunlu gıda maddelerini temin etmifl olurlar.