Mesaj

Filistin, bir Ortadoğu ülkesidir. Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır ile komşudur. Batıdan Akdeniz’e sahili var. 1948’de İsrail’in kuruluşunun ilan edilmesiyle birlikte toprakları BM tarafından ikiye bölünmüş ve bir bölümü “İsrail” hâkimiyetine verilmiştir. O tarihte BM kararıyla İsrail’in resmen tanınmasıyla birlikte bu devletin kontrolüne verilen bölge için çizilen sınırlar “yeflil hat” olarak isimlendirildi. Bu bölge Filistinlilerin tarafından genellikle “1948 bölgesi” ya da “yeşil hat içi” olarak adlandırılmaktadır. BM kararlarıyla Filistin olarak gösterilen bölgenin bir kısmı “İsrail” kontrolüne verilen bölgenin doğusunda yani Ürdün tarafında, bir kısmı da batısında yani Mısır ve Akdeniz tarafında kaldı. Doğuda kalan bölge Batı Şeria (Batı Yaka) ve Doğu Kudüs, batıda kalan bölge ise Gazze’dir. Bu bölgelerin tümü de İsrail tarafından 1967 Haziran Savaşı’nda işgal edildi.