Mesaj

Filistin, bir Ortadoğu ülkesidir. Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır ile komfludur. Batıdan Akdeniz’e sahili var. 1948’de İsrail’in kuruluflunun ilan edilmesiyle birlikte toprakları BM tarafından ikiye bölünmüfl ve bir bölümü “İsrail” hâkimiyetine verilmifltir. O tarihte BM kararıyla İsrail’in resmen tanınmasıyla birlikte bu devletin kontrolüne verilen bölge için çizilen sınırlar “yeflil hat” olarak isimlendirildi. Bu bölge Filistinlilerin tarafından genellikle “1948 bölgesi” ya da “yeflil hat içi” olarak adlandırılmaktadır. BM kararlarıyla Filistin olarak gösterilen bölgenin bir kısmı “İsrail” kontrolüne verilen bölgenin doğusunda yani Ürdün tarafında, bir kısmı da batısında yani Mısır ve Akdeniz tarafında kaldı. Doğuda kalan bölge Batı fieria (Batı Yaka) ve Doğu Kudüs, batıda kalan bölge ise Gazze’dir. Bu bölgelerin tümü de İsrail tarafından 1967 Haziran Savaflı’nda iflgal edildi.