Mesaj

Tarihte Filistin olarak bilinen toprakların yüzölçümü 28 bin km2’dir. İsrail’in kuruluflunda Yahudilerin mülkiyetine geçmifl araziler tüm Filistin’in % 7’siydi. Filistinlilerin mülkiyetinde olan arazi oranı ise % 93’tü. Bununla birlikte BM’nin taksim kararında söz konusu toprakların % 56’sı İsrail’e verilmifl, % 44’lük kısmı “Filistin” olarak gösterilmifltir. Bu topraklarda bağımsız bir Filistin devleti kurulamamıfl, Doğu Kudüs, Batı fieria ve doğuda kalan diğer bölgeler Ürdün’ün, Gazze ile Nakab bölgesinde yer alan ve BM kararında Filistin’e ait olarak gösterilen kısım Mısır’ın kontrolüne verilmifltir.