Mesaj

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de Şöyle buyurur: “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir. şüphesiz o duyandır, görendir.” (İsra suresi, 1) “Onu (İbrahim’i) da Lut’u da içinde âlemler için bereketler verdiğimiz yere (ulaştırıp) kurtardık.” (Enbiya suresi, 71) “Süleyman’a da şiddetle esen rüzgârı (boyun eğdirmiştik). O, onun emriyle içini bereketli kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bileniz.” (Enbiya suresi, 81) “Onlarla içini bereketli kıldığımız beldeler arasında (karşıdan karşıya) görünen kasabalar var ettik ve oralarda yürümeyi takdir ettik.” (Sebe suresi, 18)