Mesaj

“Rakamlarla Filistin” bölümünde verdiğimiz bilgilerden de anlaflılacağı üzere bugün dünya üzerindeki Filistinli nüfusun üçte ikisi mülteci durumundadır. Yani on milyona yakın Filistinlinin altı buçuk milyondan fazlası mülteci hayatı sürmektedir. Bunların befl milyona yakın bir bölümü Filistin topraklarının dıflında, kalanı ise Filistin’in içinde göçe zorlama sonucu yer değifltirmifl halde mülteci hayatı sürdürmektedir