Mesaj

Kudüs Vakfı, Filistindeki yetim, dul ve fakir ailelere yardım  amacıyla kurulmuş, kâr amacı taşımayan, herhangi bir gruba bağlı olmayan ve politik faaliyette bulunmayan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur.

Kuruluşu Ticaret odasında 24350798 nolu izin belgesiyle onaylanmıştır ve umuma yararlı kuruluşlara dahil edilmiştir.

Kudüs Vakfı
 
Tanım: Kudus Vakfi, kâr amacı taşımayan, siyasi olmayan, bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Kuruluşu Ticaret odasında 24350798 nolu izin belgesiyle onaylanmıştır ve umuma yararlı kuruluşlara dahil edilmiştir.
 
Gayeleri
 
Eğitim, sağlık ve toplumsal etkinlik kurumlarına yardımda bulunmak
Yetimlere, çocuklara ve ihtiyaçlı yaşlılara sahip çıkmak
Acil insani yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak
 
Filistin halkının son derece zor şartlarla karşı karşıya olması sebebiyle faaliyetlerimizi bu halka yardım alanında yoğunlaştırmaktayız. Bu çerçevede gerek Filistin’in içinde yaşayanlara ve gerekse komşu ülkelerde mülteci olarak hayat süren Filistinlilere yardım etmeye çalışıyoruz.
 
Araçlar
 
Kurumumuz Hollanda’da, yardım kurumlarının çalışmalarını düzenleyen yasalara göre faaliyet yürütmektedir. Kurumu ve yardım faaliyetlerini tanıtma amacıyla:
 
Her bir yardım kampanyası hakkında dosyalar ve afişler hazırlıyoruz.
Dosyaları camilerde, sosyal kurumlarda ve halka açık alışveriş merkezlerinde dağıtıyoruz. 
Sürekli tasaddukta bulunanların veya yardımda bunabileceklerini beklediğimiz şahısların adreslerine yardım kampanyalarıyla ilgili bilgiler içeren yazılar gönderiyoruz.
Kurumu ve yardım faaliyetlerini tanıtmak amacıyla camilere ve sosyal kurumlara ziyaretler düzenliyoruz. 
 
Kampanyalar
 
1.Acil Yardım Kampanyaları:
Gıda, giyim eşyası, yatak malzemeleri yardımı, tıbbi malzemeler temini ve yıkılan evlerin tamiri için düzenlenen yardım kampanyalarıdır. 
 
2.Mevsimlik Kampanyalar:
Ramazan ayında düzenlenen yardım programlarını, kurban yardımlarını ve eğitim yardımlarını içerir. 
 
3. Süreklilik Arz Eden Kampanyalar:
Yetimlere aylık düzenli yardımlar gönderilmesi, yoksul çocuklara sahip çıkılması, yetim yurtlarının ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen yardım programlarını içerir.
 
Kuruma Yardım
 
Yardımda bulunmak isteyenlerin şu yollardan biriyle bize yardımlarını ulaştırmaları mümkündür:
1.Banka yoluyla kendi hesabından kurumun hesabına havale yapma yoluyla.
2.Bankanın vereceği aktarım çekini doldurup kuruma göndermek suretiyle.
3.Doğrudan kurumun bürosuna veya güvenilir temsilcisine nakden ödemede bulunmak suretiyle.
4. Web sitemizden online bağış yaparak.
5. Web sıtemizdeki Machtigingskaartı veya Broşürlerle birlikte gönderilen machtiginigskaartı doldurup vakfımıza gondermek suretiyle.
 
Yardımların Filistin’e İletilmesinde İzlenen Yaygın Metot
 
Başlangıçta Filistin’in içindeki yardım kuruluşlarının, geliştirdikleri yardım programları için ihtiyaç duydukları şeylerle ilgili taleplerini alıyoruz.  Sonra bu talepleri inceliyoruz. Güven oluşması durumunda söz konusu programlar için yardım topluyoruz. Daha sonra toplanan yardımlar Filistin’e havale ediliyor. Sonra da Filistin’in içinde bulunan ve işbirliği yaptığımız kurumlar, fotoğraflarla belgelenen ve yardımların ne şekilde değerlendirildiği hakkında ayrıntılı bilgiler içeren geniş raporlar hazırlayarak gönderiyorlar. 
 
Allah’ın izniyle kurumumuz, Filistin’in içinde, güvenilirliğiyle ve geniş hizmetleriyle tanınmış cemiyetlerle ve kurumlarla işbirliği yapmaktadır. Şunu özellikle hatırlatalım ki toplanan tüm yardımlar sadece kurumumuzun Hollanda’daki hesabından, Filistin’in içinden kendileriyle işbirliği yapılan yardım kuruluşlarının hesaplarına havale edilmesi suretiyle aktarılmaktadır.