Fault

De totale oppervlakte van het voormalige Palestina is 28.000 km_. Toen de staat Israël werd uitgeroepen behoorde 7% van de Palestijnse grondgebieden toe aan de Joden. De Palestijnen bezaten 93% van het Palestijnse grondgebied. Desondanks was op grond van de VN-verdelingsplan 56% van het Palestijnse grondgebied toebedeeld aan Israël en 44% werd omschreven als ‘Palestina’. Het is niet gelukt om op dit grondgebied een onafhankelijke Palestijnse staat op te richten, waardoor Oost- Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de overige gebieden in het oosten onder het gezag van Jordanië, het gebied in de Gaza en Naqab en het gebied dat volgens het VN-verdelingsplan Palestijns grondgebied was onder het gezag van Egypte kwamen.